อายตานิค สาขาอำเภอเมือง
คุณสันต์หทัย แซ่จิ๋ว (K.แอม)
อายตานิค สาขาจุฬาภรณ์
คุณจุฑามาศ ทองพูนศรี (K.ซิงค์) 
อายตานิค สาขาบางขัน
คุณกัญญาณี จินดาพงศ์ (K.ปุ่ยปุ้ย)
อายตานิค สาขานาไผ่ไม้ อ.ทุ่งสง
คุณผกามาศ ขาวปั้น (K.ก้อย)
อายตานิค สาขาท่าวัง-สะพานยาว
คุณสุกัญญา เกิดเมฆ (K.ฝน)
อายตานิค สาขาชะอวด ตรงข้ามไปรษณีย์
คุณธนัชชา นาคประนิล (K.จิ๊บ)
อายตานิค สาขาร่อนพิบูลย
คุณจุฑามาศ ทองพูนศรี (K.ซิงค์)
อายตานิค สาขาบางขัน
คุณกัญญาณี จินดาพงศ์ (K.ปุ่ยปุ้ย)
อายตานิค สาขาท่าศาลา
คุณจุฬาลักษณ์ สุดจิตร (K.หมวย)
อายตานิค สาขาหัวไทร
คุณกนกวรรณ พรรณมาลัย (K.นิว)
อายตานิค สาขาท่าปะจะ
คุณนัทชา เหมือนงั้ว (K.มิ้นท์) 
อายตานิค สาขาพิปูน
คุณนาตยา จันทร์ทอง (K.ปาล์ม) 
อายตานิค สาขาโคกยาง อ.ร่อนพิบูลย์
คุณอารีรัตน์  คงศรี (Kอารี) 
อายตานิค สาขา ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
คุณฝนฤทัย  นาคคง  (K.ฝน)
อายตานิค สาขาอ.พระพรหม
คุณกุสุมา  โรจนรัตน์ (K.สุ)
อายตานิค สาขาทุ่งใหญ่
คุณเสาวรัตน์ สมทอง (K.ติ๊ก)
อายตานิค สาขาสิชล
คุณอรัญญา  เนรานนท์  (K.นิว)
อายตานิค สาขาถ.อ้อมค่าย
คุณภิชญาภา จิระวรรณ (K.นิ่ม)
อายตานิค สาขาจันดี
คุณเสาวณีย์ คงเพ็ง (K.เสาร์)
อายตานิค สาขาลานสกา
คุณศุภภัค พันธรังษ (K.เบส)
Powered by MakeWebEasy.com