อายตานิค สาขาเมืองสงขลา
คุณสุชานันท์ นาคประนิล (K.กิ๊ก)
อายตานิค สาขาระโนด
คุณนัทยา สุวรรณรัตน์ (K.กุ้ง)
อายตานิค สาขาหาดใหญ่
คุณนลิน สังข์นุ้ย (K.ซิล)
อายตานิค สาขาหาดใหญ่ใน
คุณสิรินุช ยอมใหญ่ (K.นุช) 
อายตานิค สาขาสิงหนคร
คุณปรัศนีย์ อินทสโร (K.แพม)
อายตานิค สาขาเขต8หาดใหญ่
คุณณัฐปภัสร พูนแสน (K.เชอ)
อายตานิค สาขาสิงหนคร
คุณอนัญลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ (K.เฟิส) 
Powered by MakeWebEasy.com