อายตานิค สาขาทับสะแก
คุณปพิณญา ตั้งสุขสันต์ (K.รัตน์)

อายตานิค สาขาบางสะพาน
คุณสุภาภรณ์ ตั้งสุขสันต์ (K.สุ)
อายตานิค สาขาหัวหิน
คุณจรรยารินทร์ สุธรรม (K.แพน)
อายตานิค สาขาปราณบุรี
คุณผานิตา พันธ์เขตรกิจ (K.ไนท์)
อายตานิค สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์
คุณไกรวรรณ  แสงจันทร์ (K.อิ๋ว)
อายตานิค สาขากุยบุรี
คุณสุจิตรา ติยะศิริโชคชัย  (K.ไอซ์)
Powered by MakeWebEasy.com