อายตานิค สาขาเยื้อง ม.รามฯ
คุณมะลิสา นารีรักษ์ (K.ขิง)
อายตานิค สาขาวงเวียนสระแก้ว
คุณมะลิสา นารีรักษ์ (K.ขิง)
อายตานิค สาขานิคมสร้างตนเอง
คุณจิรวราณิช ภัทรกัลยวัจน์  (K.พิม)
อายตานิค สาขาลำนารายณ์
คุณอุมาพร ศรีรักษ์ (K.จ๊ะจ๋า)
อายตานิค สาขาBig C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
คุณวาสนา แสงแก้ว (K.วาส)
Powered by MakeWebEasy.com