อายตานิค สาขาเมืองพัทลุง
คุณอภัสรา จันทร์แจ่ม (K.ฝ้าย)
อายตานิค สาขาแม่ขรี
คุณสุธาสินี หนูนุ่น (K.ควีน)
อายตานิค สาขาบ้านพูด
คุณอัสมา ตะฮาวัน (K.มาร์)

อายตานิค สาขาเมืองพัทลุง
คุณจุฑาพร เตยแก้ว  (K.จุ๊)
อายตานิค สาขาควนขนุน
คุณอภิรมย์ฤดี จินดารักษ์ (K.แอมป์)
อายตานิค สาขาสถานีรถไฟพัทลุง
คุณทิพกฤตา เทพจันทร์ (K.เดียร์)
อายตานิค สาขาอำเภอป่าพะยอม
คุณอัศรา รักษาสัตย์ (K.อ้อย)
Powered by MakeWebEasy.com